Przepompownia bez nadbudowy

W przepompowniach bez nadbudowy rurociągi tłoczne doprowadzone są do góry pod płytę przykrywającą, co umożliwia obsługę armatury bez konieczności wchodzenia do zbiornika.

pompownia

Przepompownie dostarczane są z kompletnym wyposażeniem zapewniającym automatyczną pracę. Typowo wyposażane są w jedną, dwie lub trzy pompy. Do przepompowni z dwoma lub trzema pompami dostarczany jest układ sterowania zapewniający automatyczną alternację pomp. Układ technologiczny oraz konstrukcje wsporcze standardowo wykonywane są ze stali nierdzewnej. Właz, drabina wykonane są ze stali nierdzewnej.

Przepompownia z nadbudową

W przepompowniach z nadbudową rurociąg tłoczny zakończony jest nad poziomem podłogi, co umożliwia obsługę armatury bez konieczności otwierania zbiornika. Bardzo ważną zaletą takiego rozwiązania jest wysoki komfort pracy. 

 

Czynności konserwacyjne mogą być wykonywane bez zakłóceń, nawet przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Nadbudowa kontenerowa umożliwia również wyposażenie przepompowni w dodatkowe źródło zasilania (agregat prądotwórczy). W rozbudowanych kontenerach istnieje możliwość rozdziału na komorę zbiornika, komorę zasuw oraz sterownię. Ze względu na wyższe koszty inwestycycyjne, tego typu obiekty stosuje się obecne jedynie w przypadku pompowni głównych, obsługujących duże zlewnie.

 

Przepompownia dostarczana jest z kompletnym wyposażeniem zapewniającym jej automatyczną pracę. W zależności indywidualnych warunków pracy oraz wymagań inwestora wyposażane są w jedną, dwie lub trzy pompy. Do przepompowni z dwiema i więcej pompami dostarczany jest układ sterowania zapewniający automatyczną alternację pomp. Układ technologiczny oraz konstrukcje wsporcze standardowo wykonywane są ze stali nierdzewnej.

Przepompownia ścieków z komorą zasuw

W przepompowniach z komorą zasuw rurociąg tłoczny wyprowadzony jest do dodatkowej komory z zasuwami. Rozwiązanie takie pozwala w sposób bezpieczny wykonywać czynności ruchowe, bez narażania obsługi na zatrucia gazami wydzielanymi w kanalizacjach sanitarnych.

 

 

Bardzo ważną zaletą takiego rozwiązania jest wysoki komfort pracy. Czynności konserwacyjne mogą być wykonywane bez zakłóceń, nawet w sytuacji całkowitego zalania zbiornika. Dodatkowa komora zasuw ma również zastosowanie w przepompowniach z nadbudową. Przepompownie z komorą zasuw w szczególności mają zastosowanie wszędzie tam gdzie istnieje duże zagrożenie w postaci wydzielania się niebezpiecznych gazów i oparów.

 

 

Przepompownie dostarczane są z kompletnym wyposażeniem zapewniającym automatyczną pracę. Do przepompowni z dwiema i więcej pompami dostarczany jest układ sterowania zapewniający automatyczną alternację pomp. Układ technologiczny oraz konstrukcje wsporcze standardowo wykonywane są ze stali nierdzewnej.

Typowe wyposażenie przepompowni ścieków produkcji JBK-SYSTEM:

Standardowe średnice zbiorników dla wykonania z elementów żelbetowych kl. B45:

1000, 1200, 1500, 2000, 2500

Standardowe średnice zbiorników dla wykonania z polimerobetonu:

1000, 1200, 1500, 2000

Wielkość zbiornika przepompowni zależą od ilości i nierównomierności dopływających ścieków. Na życzenie dno zbiornika wykonane jest ze skosami celem zminimalizowania sedymentacji osadu.

W przepompowniach zastosowane są  pompy firm takich jak:

WILO, EMU, METALCHEM, KSB, MEPROZET, ABS, FLYGT, GRUNDFOS, HYDRO-VACUUM, LFP inne wg wyboru inwestora.

Skontaktuj się z nami

Kontakt:

biuro@jbksystem.com.pl

tel: +48 58 627-63-64

fax: +48 58 627-63-65

Dział serwisu

serwis@jbksystem.com.pl

Dział techniczny

biuro@jbksystem.com.pl

Dział handlowy

handlowy@jbksystem.com.pl

Adres:

ul. Hryniewickiego 10

81-340 Gdynia

budynek 74

 

NIP: 586-159-13-18

REGON: 192378844