Przepompownia bez nadbudowy

W przepompowniach bez nadbudowy rurociągi tłoczne doprowadzone są do góry pod płytę przykrywającą, co umożliwia obsługę armatury bez konieczności wchodzenia do zbiornika.

Przepompownie dostarczane są z kompletnym wyposażeniem zapewniającym automatyczną pracę. Typowo wyposażane są w jedną, dwie lub trzy pompy. Do przepompowni z dwoma lub trzema pompami dostarczany jest układ sterowania zapewniający automatyczną alternację pomp. Układ technologiczny oraz konstrukcje wsporcze standardowo wykonywane są ze stali nierdzewnej. Właz, drabina wykonane są ze stali nierdzewnej.

Przepompownia z nadbudową

W przepompowniach z nadbudową rurociąg tłoczny zakończony jest nad poziomem podłogi, co umożliwia obsługę armatury bez konieczności otwierania zbiornika. Bardzo ważną zaletą takiego rozwiązania jest wysoki komfort pracy. 

Czynności konserwacyjne mogą być wykonywane bez zakłóceń, nawet przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Nadbudowa kontenerowa umożliwia również wyposażenie przepompowni w dodatkowe źródło zasilania (agregat prądotwórczy). W rozbudowanych kontenerach istnieje możliwość rozdziału na komorę zbiornika, komorę zasuw oraz sterownię. Ze względu na wyższe koszty inwestycycyjne, tego typu obiekty stosuje się obecne jedynie w przypadku pompowni głównych, obsługujących duże zlewnie.

Przepompownia dostarczana jest z kompletnym wyposażeniem zapewniającym jej automatyczną pracę. W zależności indywidualnych warunków pracy oraz wymagań inwestora wyposażane są w jedną, dwie lub trzy pompy. Do przepompowni z dwiema i więcej pompami dostarczany jest układ sterowania zapewniający automatyczną alternację pomp. Układ technologiczny oraz konstrukcje wsporcze standardowo wykonywane są ze stali nierdzewnej.

Przepompownia ścieków z komorą zasuw

W przepompowniach z komorą zasuw rurociąg tłoczny wyprowadzony jest do dodatkowej komory z zasuwami. Rozwiązanie takie pozwala w sposób bezpieczny wykonywać czynności ruchowe, bez narażania obsługi na zatrucia gazami wydzielanymi w kanalizacjach sanitarnych.

Bardzo ważną zaletą takiego rozwiązania jest wysoki komfort pracy. Czynności konserwacyjne mogą być wykonywane bez zakłóceń, nawet w sytuacji całkowitego zalania zbiornika. Dodatkowa komora zasuw ma również zastosowanie w przepompowniach z nadbudową. Przepompownie z komorą zasuw w szczególności mają zastosowanie wszędzie tam gdzie istnieje duże zagrożenie w postaci wydzielania się niebezpiecznych gazów i oparów.

Przepompownie dostarczane są z kompletnym wyposażeniem zapewniającym automatyczną pracę. Do przepompowni z dwiema i więcej pompami dostarczany jest układ sterowania zapewniający automatyczną alternację pomp. Układ technologiczny oraz konstrukcje wsporcze standardowo wykonywane są ze stali nierdzewnej.

Typowe wyposażenie przepompowni ścieków produkcji JBK-SYSTEM:

Rurociągi ze stali nierdzewnej DN50, 65, 80, 100, 150, 200

Zawory zwrotne kulowe z rewizją SOCLA fig 408, 418

Stopy do montażu pomp

Prowadnice rurowe w wykonaniu ze stali nierdzewnej

Właz technologiczny  ze stali nierdzewnej

Zasuwy kołnierzowe miękkouszczelniające

Drabina złazowa antypoślizgowa ze stali nierdzewnej

Wentylacja grawitacyjna DN100 ze stali nierdzewnej z filtrem antyodorowym

Standardowe średnice zbiorników dla wykonania z elementów żelbetowych kl. B45:

1000, 1200, 1500, 2000, 2500

Standardowe średnice zbiorników dla wykonania z polimerobetonu:

1000, 1200, 1500, 2000

Wielkość zbiornika przepompowni zależą od ilości i nierównomierności dopływających ścieków. Na życzenie dno zbiornika wykonane jest ze skosami celem zminimalizowania sedymentacji osadu.

W przepompowniach zastosowane są  pompy firm takich jak:

WILO, EMU, METALCHEM, KSB, MEPROZET, ABS, FLYGT, GRUNDFOS, HYDRO-VACUUM, LFP inne wg wyboru inwestora.

Pompownie sieciowe

Skontaktuj się z nami


Kontakt:

biuro@jbksystem.com.pl

tel: +48 58 627-63-64

fax: +48 58 627-63-65

Adres:

ul. Hryniewickiego 10

81-340 Gdynia

budynek 74

Dział serwisu:

serwis@jbksystem.com.pl 

Dział techniczny:

biuro@jbksystem.com.pl 

Dział handlowy:

handlowy@jbksystem.com.pl

NIP: 586-159-13-18

REGON: 192378844