SŁUPOWY ŻURAW OBROTOWY - ŻOS

Słupowy żuraw obrotowy z ręcznym napędem  podnoszenia, przeznaczony jest do pionowego podnoszenia ładunków na obiektach:

- oczyszczalnie ścieków: pompy, mieszadła, kraty, kontenery

- przepompownie: pompy, mieszadła

- inne: warsztaty, magazyny, gospodarstwa rolne, sektorze morskim* (*wykonanie na zapytanie)


Urządzenie przeznaczone jest do pracy wszędzie, gdzie istnieje konieczność podnoszenia ładunków w ruchu małej intensywności, odpowiadającej grupie natężenia pracy M1.

Skontaktuj się z nami


Kontakt:

biuro@jbksystem.com.pl

tel: +48 58 627-63-64

fax: +48 58 627-63-65

Adres:

ul. Hryniewickiego 10

81-340 Gdynia

budynek 74

Dział serwisu:

serwis@jbksystem.com.pl 

Dział techniczny:

biuro@jbksystem.com.pl 

Dział handlowy:

handlowy@jbksystem.com.pl

NIP: 586-159-13-18

REGON: 192378844