POMPY ŚCIEKOWE ZATAPIALNE

Pompy zatapialne do tłoczenia ścieków komunalnych i przemysłowych, zbudowane są jako monoblokowy zatapialny agregat w wersji stacjonarnej lub przenośnej. Pompy tego typu wyposażone są w wirniki typu otwartego, jednokanałowe lub wielokanałowe względnie wirniki wyposażone mechanizm tnący. W przypadku konieczności pompowania mediów agresywnych chemicznie, ścierających lub w obszarze zagrożenia wybuchem producenci udostępniają odpowiednie wersje odpowiednie do istniejących zagrożeń. Pompy zatapialne mają szeroki zakres zastosowań.

Wykorzystywane są w obiektach komunalnych i przemysłowych:

praca w przepompowniach, studzienkach zbiorczych lub oczyszczalniach ścieków
zastosowania w przemyśle do ścieków agresywnych
pompowanie szlamów wydzielających i niewydzielających gaz
odwadnianie budynków i gruntów
pompowanie ścieków odprowadzanych z domków jednorodzinnych i gospodarstw rolnych (przepompownie przydomowe)
pompowanie ścieków komunalnych i przemysłowych zawierających materiały długo włókniste
pompowanie wody brudnej, deszczowej, powodziowej i rzecznej

POMPY ŚCIEKOWE SUCHOSTOJĄCE

Pompy suchostojące do tłoczenia ścieków komunalnych i przemysłowych, wykonywane są jako monoblokowe zestawy lub poziome zespoły składające się z pompy i silnika połączone sprzęgłem. Pompy tego typu podobne jak pompy zatapialne wyposażone są w wirniki typu otwartego, jednokanałowe lub wielokanałowe z wyłączeniem wirników wyposażonych w mechanizm tnący. Spotyka się również rozwiązania polegające na zastosowaniu pompy zatapialnej montowanej "na sucho". Przy montażu "suchym" strona ssawna i tłoczna podłączone są na stałe do rurociągów. Pompy suchostojące w przeciwieństwie do pomp zatapialnych doskonale nadają się do pompowania szlamów w gospodarce wodno-ściekowej oraz w przemyśle. Wykorzystywane są w obiektach komunalnych i przemysłowych:

praca w przepompowniach z wydzielonym zbiornikiem i halą maszyn
pompowanie szlamów wydzielających i niewydzielających gaz
pompowanie wody brudnej, deszczowej, powodziowej i rzecznej
pompowanie cieczy zanieczyszczonych z zawartością cząstek stałych
pompowanie ścieków, szlamów i wód zanieczyszczonych w oczyszczalniach ścieków

Skontaktuj się z nami


Kontakt:

biuro@jbksystem.com.pl

tel: +48 58 627-63-64

fax: +48 58 627-63-65

Adres:

ul. Hryniewickiego 10

81-340 Gdynia

budynek 74

Dział serwisu:

serwis@jbksystem.com.pl 

Dział techniczny:

biuro@jbksystem.com.pl 

Dział handlowy:

handlowy@jbksystem.com.pl

NIP: 586-159-13-18

REGON: 192378844