Przydomowa przepompownia ścieków

Przepompownia ścieków jest głównym elementem do transportu ścieków w nowoczesnej gospodarce wodno-ściekowej. Przetłaczając ścieki do głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej lub kanalizacji tłocznej (ciśnieniowej), stanowi zwarty, kompletny obiekt. System ten ma zastosowanie szczególnie tam, gdzie układ terenu, wysoki poziom wód gruntowych lub duża odległość do miejsca zrzutu, nie pozwalają na zastosowanie konwencjonalnych systemów grawitacyjnych.

Przepompownia dostarczana jest z kompletnym wyposażeniem zapewniającym jej automatyczną pracę.

Zalety stosowania prefabrykowanej przepompowni ścieków:

gotowy obiekt do projektu
zwarta budowa kompletnego obiektu
prace budowlane w minimalnym zakresie
szybki montaż w terenie
nie wymagają stałej konserwacji
mogą być zastosowane w każdych warunkach gruntowo-wodnych
bezobsługowa praca przepompowni
niskie koszty instalacji i eksploatacji
łatwa instalacja i obsługa pomp
odporne na środowisko agresywne
całkowicie szczelne i nieprzepuszczalne
wysoka wytrzymałość mechaniczna i chemiczna 

Dane techniczne przepompowni:

Wysokość studzienki bez pokrywy:

1800 do 2500 mm

Średnica wewnętrzna przestrzeń pompy / obszar górny: 810 mm

Max. średnica zewnętrzna (bez zabezpieczenia przed wypłynięciem):

1000 mm

Masa (bez pompy) :

72 kg

Zasuwa odcinająca i zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym: R 1 1/2

Producent: WILO

Wyposażenie zbiornika:

Trawers z zaczepem sprzęgła z tworzywa sztucznego

Sprzęgło z rurociągiem tłocznym ze stali nierdzewnej

Zawór kulowy ze stali nierdzewnej

Sztyca do obsługi zaworu kulowego ze  stali nierdzewnej

Zawór zwrotny kątowy

Śrubunek do demontażu uzbrojenia

Linka do wyjmowania pompy

Komplet śrub montażowych i uszczelek

Sterowanie pompownią:

Urządzenie sterujące stosowane w szczególności w pompowniach przydomowych i kanalizacji ciśnieniowej

 • Dane ogólne: 
 • Sterowanie pompą 1-fazową 230V (do 2.2kW) 
 • Sterowanie pompą 3-fazową 400V (do 4.0kW) 
 • Zintegrowany wyłącznik główny 

Rozruch bezpośredni 

 • Tryb pracy ręcznej i automatycznej 
 • Licznik ilości załączeń pompy 
 • Licznik czasu pracy pompy 
 • Metody pomiaru poziomu: ciśnienie hydrostatyczne, czujnik 4-20mA, wyłączniki    pływakowe
 • Zabezpieczenia pompy: nadprądowe, podwójne termiczne, przed pracą na sucho
 • Mikroprocesorowy układ kontroli faz wykrywający i wskazujący:

- zanik fazy - nieprawidłowa kolejność faz

- asymetrię faz powyżej 40V, przed i za stycznikiem rozruchowym

- spadek napięcia poniżej 190V, przed i za stycznikiem rozruchowym

- awarię stycznika rozruchowego

 • Akustyczna i wizualna sygnalizacja awarii
 • Wyświetlacz LCD 2x16
 • Klawiatura foliowa odporna na zmiany temperatury
 • Język menu sterownika: polski, angielski

Oprogramowanie

Wskazania: prąd pompy, poziom cieczy w zbiorniku, stan wyłączników pływakowych, stany awarii, stan pracy 

Nastawialny prąd maksymalny:        0 - 12 A 

Nastawialny prąd minimalny:          0 - 12 A 

Zwłoka startu pompy:                  0 - 240 s 

Nastawialny czas pracy pompy “na sucho”: 5 - 180 s 

Zapamiętywanie komunikatów o awariach nawet po zaniku zasilania 

Dodatkowe funkcje: zwłoka startu, dodatkowa praca, 5s pracy co 24h w celu przesmarowania łożysk

Skontaktuj się z nami


Kontakt:

biuro@jbksystem.com.pl

tel: +48 58 627-63-64

fax: +48 58 627-63-65

Adres:

ul. Hryniewickiego 10

81-340 Gdynia

budynek 74

Dział serwisu:

serwis@jbksystem.com.pl 

Dział techniczny:

biuro@jbksystem.com.pl 

Dział handlowy:

handlowy@jbksystem.com.pl

NIP: 586-159-13-18

REGON: 192378844